Ихтиман

Кратко представяне на отбора: Отбор изграден от състезатели на ВК Ботев-Ихтиман

Ръководител на отбора: Петко Карабонев

Електронна поща: vkbotevihtiman@gmail.com

Мобилен телефон: 0899923172