Божур волей

Клубът е създаден на 01.10.2010 г. в град Божурище. BojurVolley е наследник на дългогодишния волейболен клуб „Летец Христо Топракчиев” – град Божурище. Клубът разполага с отлична база а основна цел е създаването и развитието на млади волейболисти и състезатели. В клуба в момента се подготвят 4 състезателни групи деца от 2 до 7 клас. Така също и мъжка формация от любители и бивши състезатели.

Основни цели на клуба са:

  • Създаване на славата на град Божурище като водещ волейболен център на България.
  • Да съдейства за утвърждаване на спорта като важен фактор за здравословен начин на живот.
  • Да организира практикуването на спорта от различни възрастови групи.
  • Осигуряване на възможност на деца и възрастни за практикуването на масов спорт.
  • В клуба всички играчи са равноправни членове, независимо от тяхната възраст, пол, религия и култура.